KRAV-certifierade produkter
3 produkter

KRAV-certifikatet är ett svenskt certifikat som är en garanti för ekologisk mat. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är förbjudna vid livsmedelsproduktion.

Att skydda miljön och hälsan samt minska klimatpåverkan är viktigt för KRAV-certifieringssystemet. KRAV-certifieringssystemet vill öka den biologiska mångfalden och djurens välbefinnande och förbättra de anställdas arbetsvillkor.

Källa: KRAV