Real Beauty Manifesto-produkter
0 produkter

Real Beauty Manifesto (RBM) grundades år 2015. RBM Beauty Manifesto strävar efter att sammanföra varumärken för naturliga och ekologiska kosmetika så att de tillsammans kan förbättra skönhetsindustrins ärlighet, integritet, gemenskaplighet och hållbarhet.

RBM Beauty Manifest kompletterar nuvarande standarder och ger sina medlemmar ett sätt att främja positiv förändring i många viktiga frågor. RBM-etiketten informerar kunderna om att produkten har tillverkats omsorgsfullt och kan köpas med tillförsikt. 

Viktiga teman i Real Beauty Manifesto-skönhetsmanifestet:

Renlighet – vi undviker alla skadliga kemikalier och toxiner i produkter vi säljer och främjar en naturlig och ekologisk livsstil för att säkra framtiden för vår hälsa, vår planet och våra barn.

Medkänsla – vi strävar efter att vara omtänksamma som företag och privatpersoner. Vi använder inte djurförsök vid produktion av skönhetsprodukter och vägrar att sälja eller lagra produkter som testats på djur.

Ärlighet – vi motsätter oss främjandet av orealistiska skönhetsideal som kan leda till negativ kroppsbild, låg självkänsla och ätstörningar hos unga människor. Vi strävar efter att främja jämställdhet och att agera utan fördomar.

Gemenskap – vi stöder lika möjligheter och stöder små och lokala företag för att upprätthålla en diversifierad ekonomi.

Transparens – vi anser att priset du betalar för en produkt bör återspegla värdet på dess ingredienser och att de ska vara tydligt synliga på produktförpackningen.

Hållbarhet – vi återanvänder när det är möjligt och minimerar avfallet som genereras, med särskild fokus på produktingredienser och förpackningar.

Källa: RBM


Det finns tyvärr inga produkter i denna produktserie