Solmärket-produkter
0 produkter

Solmärket, dvs. märket Luomu – kontrollerad ekoproduktion, berätta anger att övervakningen av en produkt med märkningen handhas av finländska myndigheter Livsmedelsverket, ELY-centralen, Ålands landskapsregering eller Valvira. Märket kan beviljas en aktör som producerar, framställer eller låter framställa, förpackar eller importerar ekoprodukter och är ansluten till övervakningssystemet för ekologisk produktion. Jord- och skogsbruksministeriet äger märket. 

Källa: Livsmedelsverkets Solmärkes kriterier


Det finns tyvärr inga produkter i denna produktserie