VI GÖR GOTT VARJE MÅNAD

Här sammanfattar vi våra månadsdonationer och välgörande ändamål som våra kunder önskat att vi ska stötta. Tillsammans  kan vi skapa förändring med våra val, varje dag!

FEBRUARI 2020: GOTLANDS DJURFRISTAD (HAMPPUFARMIS EKOLOGISKA, SKALADE HAMPAFRÖN)

I februari donerade vi hela kampanjvinsten (2152,54 kronor) av Hamppufarmis ekologiska, skalade hampafrön till Gotlands DjurfristadGotlands Djurfristad är en plats för djur på djurens villkor. En plats där människor får anpassa sig efter djuren istället för tvärtom. Till Djurfristaden kommer djur som annars skulle ha avlivats eller slaktats, eller behöver ett nytt hem. Varje djur får leva så naturligt och bra som möjligt, utan prestation eller krav. Tanken är att man ska leva ett hållbart och medkännande liv med så små ekologiska fotavtryck som möjligt. Gotlands Djurfristad fungerar även som en pedagogisk mötesplats, framförallt för den yngre generationen, där man kan lära sig mer om djur och natur, och om ett hållbart och etiskt liv.

MARS 2020: CLOWNRONDEN (ADUKI EKOLOGISKA, GRÖNA LINSER)

I mars donerade vi hela kampanjvinsten (988 kronor) av Adukis ekologiska, gröna linser till Clownronden i Sverige. Clownronden består av sjukhusclowner som arbetar på barnavdelningen på sjukhus och äldreboenden. Clownerna skapar stunder av glädje och skratt för personer som annars har svårt att dra på smilbanden. Det handlar inte bara om att skapa glädje i stunden för barn utan också för föräldrar till sjuka, sjukhuspersonal och för äldre personer. Att skratta är bra för hälsan. Det sägs minska på stressnivåer och smärta. Mötet med clownen gör att man kan stanna upp och få en paus från det svåra och smärtsamma.

Tipsa oss om välgörande ändamål: info@happyfoodstore.se

Hållbarhet hos Happy Food Store >>