MOTTAGARE FÖR RUOHONJUURIPRISET OCH STIPENDIERNA ÅREN 2014 - 2017

ÅR 2017

Priset och stipendierna delades ut i samband med Ruohonjuuris 35-årsdag. Ruohonjuuri-priset (5000 €) gick till Anniina Nurmi för hennes 10 år långa arbete som expert och pionjär inom hållbart mode och hållbar klädindustri.

Stipendier på 4000 € gick till From Waste to Taste (Restaurangen Loop), Finlands Naturskyddsförbund samt till Johan Tallgren för att kunna slutföra sin doktorsavhandling. Därutöver utdelades ett stipendium på 1500 € till Helsingfors FN-förbund för unga  för sin studieresa till Rom samt ett stipendium på 1000 € för utvecklingen av WWOOFS verksamhet.

ÅR 2016

Ruohonjuuri-priset (5 000 €)  gick till Sampo Soimakallio som med sin expertis och sin kompetens, sin kommunikation och sitt forskningsarbete främjat kunskapen om global uppvärmning och dess effekter och möjligheter hos myndigheterna, industrin, studeranden och allmänheten.

Ruohonjuuri-stipendier (4000 €/stipendium) utdelades till följande:

  • Det akademiska utvecklingsförbundet för insektsindustrin (UniBugs) för att utveckla nyttig användning av insekter.
  • Utvecklingen av Saara-Maria Kauppis Foodfriend-mobilapp med vilken resenärer har det lättare att hitta autentiska och lokala restauranger världen runt. 
  • Till Helsieni Oy för utvecklingen av urbana svampfarmar med hjälp av återanvändbar kaffesump.
  • Till Annu Rusanen för hennes doktorsavhandling som undersöker hur man med total användning och bearbetning av biomassa kan utveckla produkter.

Ruohonjuuri-stipendium (1 000 €) gick även till Petra Mats vid Africa Health and Community Programs för att utbilda och sprida kunskap om miljöförbättring genom arbetsverkstäder i Kiberias slumområden.