Har du redan testat koppningsmassage?

I koppningsmassagen används silikonkoppar som bildar ett undertryck när luften i koppen pressas ut och koppen placeras på huden. Behandlingen skadar inte huden så som traditionell koppning. Behandlingen baserar sig på att effektivisera ämnesomsättningen och blodcirkulationen. Undertrycket transporterar bort slaggprodukter, och detta har en stor effekt på celluliten. 
Koppningsmassage är givande då dess effekter på till exempel cellulit syns redan inom en månad.

Koppningsmassage är givande då dess effekter på till exempel cellulit syns redan inom en månad. När önskat resultat har uppnåtts kan resultatet upprätthållas med regelbunden massage några gånger i veckan. Massage som bildar undertryck kan vem som helst som har god grundhälsa ha nytta av. Undertrycksmassage rekommenderas inte för små barn eller äldre människor.

Så här fungerar det

I massagen används silikonkoppar som bildar ett undertryck när luften i koppen pressas ut och koppen placeras på huden. Den mjuka hudvävnaden som blir under koppen sugs in i koppen, och huden masseras genom att röra kopparna på huden. Behandlingen skadar inte huden så som traditionell koppning. Vid massagen används ett medel som gör det lättare för koppen att glida på huden, så som hudkräm eller olja.

Behandlingen baserar sig på att effektivisera ämnesomsättningen och blodcirkulationen. Undertrycket transporterar bort slaggprodukter, och detta har en stor effekt på celluliten. För att behandla cellulit rekommenderas massage två gånger om dagen tills effekterna börjar visa sig. När önskat resultat uppnåtts upprätthålls resultaten genom att utföra massagen några gånger per vecka. Massagen kan utföras i samband med morgon- eller kvällsdusch. Då kan duschgelen fungera som massageolja.

Om massagens syfte är muskelvård, baserar sig massagen på rörelser som utlöser spänningar i musklerna och transporterar slaggprodukter. Koppningsmassage kan behandla och förebygga muskeltrötthet och -smärta.

Undertrycket är mycket starkare vid muskelvård än vid cellulitbehandling. Silikonkoppens undertryck regleras med koppstorlek och mängden av luft inne i koppen; ju mindre kopp, desto svagare undertryck, och ju mindre luft inne i koppen, desto starkare tryck.

Koppningsmassage och eventuella blåmärken

Uppkomsten av blåmärken är mycket individuellt. Vissa får blånader lättare än andra. Blåmärken är inte en del av koppningsmassage, och eventuella blåmärken är inte ett tecken på effektiv massage. Vissa får blånader även om undertrycket är svagt.

Koppens storlek väljs enligt storleken av det område som ska masseras. Den minsta koppstorleken lämpar sig för små och beniga områden, så som fotryggar och armar, medan de större storlekarna är bra för rygg, axlar och skinkor.

Köp massagekoppar här >>

I artikeln intervjuades Sirpa Markus, instruktör i koppningsmassage.