Ansvar är en väsentlig del av all Happy Food Stores verksamhet

Ansvarsfullt agerande har varit en vägledande stjärna hos Ruohonjuuri och det sverigebaserade Happy Food Store ända sedan företaget grundades. Ruohonjuuri grundades i Finland år 1982 med följande ord: ”Verksamheten hos Ruohonjuuri baserar sig på principer för en hållbar utveckling. Enligt dessa principer kan vi inte skjuta upp viktiga handlingar och förändringar till kommande generationer om det är något vi kan göra redan idag.”

Vårt dagliga arbete kännetecknas av ett ekologiskt, etiskt tankesätt. Vi driver vår verksamhet med ett leende på läpparna och erbjuder kunderna upplevelser med respekt för både människa och miljö. Även om Ruohonjuuri och Happy Food Store växer och förändras med tiden, vill vi som pionjär inom ekobranschen ha koll på de senaste innovationerna och trenderna, utan att glömma våra grundvärden. Från att vara en butik med miljömedvetna gärningar har konceptet utvecklats till en helhetsmässig butik med betoning på välmående och socialt ansvar. I Finland heter vi Ruohonjuuri och i Sverige Happy Food Store.

Ansvarsfullt agerande har varit en vägledande stjärna hos Ruohonjuuri och det sverigebaserade Happy Food Store

Modigt mot en bättre framtid!

Vi förstår att världen är långt ifrån färdig. Som företag strävar vi efter att påverka samhällsmässiga konsumtionsvanor till det bättre, samt främja tolerans, jämlikhet, miljövänlighet och välbefinnande för människa, miljö och hela världen.

En stor del av Ruohonjuuris aktier ägs av icke-statliga organisationer vars årsbudget består till stor del av utdelningar som betalas av Ruohonjuuri. Ruohonjuuri och Happy Food Store är kontinuerligt med i många sociala aktiviteter och välgörenhetsprojekt.

Varje år delas ut Ruohonjuuri-priset och stipendium för innovativa projekt inom hållbar utveckling.

Idag sysselsätter Ruohonjuuri över 200 personer i Finland. Ruohonjuuri utbildar sin personal kontinuerligt. Också Happy Food Stores personal arbetar i Finland. Att studera och fortsätta utbilda sig vid sidan av arbetet är en positiv verksamhetsmodell som vi vill uppmuntra våra anställda att följa.

Ruohonjuuri och Happy Food Store motverkar svinn genom att sälja produkter vars sista användningsdatum närmar sig till förmånligare pris. Därtill fördelas produkter under sista användningsdatumet till personal, kunder och samarbetspartners som vill ta emot svinnprodukter.

Vi stödjer småföretag och verksamheter som drivs enligt hållbar utveckling. I alla förvärv, av till exempel möbler, föredrar vi inhemska och lokala småföretag. Under de senaste fem åren har vi köpt butiksmöbler och annat material från lokala småföretag och hantverkare för cirka tre miljoner euro.

Varje månad väljer Ruohonjuuri en kampanjprodukt vars vinster doneras till ett välgörenhetsändamål som valts av kunderna. Vi stödjer och donerar till ca 500 välgörande organisationer och projekt tiotusentals euro varje år.

Happy Food Store står i ständig växelverkan med sina kunder och andra viktiga aktörer.

Från människa till människa

Happy Food Store står i ständig växelverkan med sina kunder och andra viktiga aktörer. Tack vare våra kunders önskemål förnyas produktsortimentet hela tiden, och också andra verksamhetsmodeller blir bättre och bättre. Ruohonjuuri och Happy Food Store är en trivsam arbetsplats – och vi får delvis tacka våra kunder för det. Vi får alltid välja våra anställda från en stor, kunnig grupp ansökare.

Vår noggrant utvalda personal får alltid en omfattande orientering och de lär sig känna vår strategi och vårt sätt att arbeta.

Happy Food Store har ett brett utbud av återanvändbara zeo waste-produkter.

Hurra för Zero Waste och återvinning!

Happy Food Store har ett brett sortiment av återanvändbara zero waste-produkter som överträffar engångsprodukter med såväl sin lätthet som sin miljövänlighet. Zero Waste, det vill säga noll skräp, är en livsstil som siktar på en avfallsfri värld. Särskilt plast är ett problem. Med Happy Food Stores zero waste -produkter går det lätt och enkelt att minska på plasten!

I Happy Food Store hittar du alltid en ståtlig samling kolneutrala produkter som gör gott för både dig och miljön. En kolneutral produkt är också ett bättre val för världen, då en kolneutral produkt lämnar inget koldioxidavtryck. Dina val påverkar och många bäckar små blir en stor å.

Återvinning och sortering är helt grundläggande för oss. Vi strävar efter att minska avfall och uppmuntrar kunderna att göra samma sak. Produkterna som säljs i Happy Food Store är bättre alternativ pga. deras förpackningar. Happy Food Store återvinner allt så gott det går, och avfall sorteras tydligt för vidarebehandling.

Happy Food Store uppmuntrar alla att handla etiska och hållbara produkter. I vårt sortiment hittar du bl.a. dricksflaskor i glas eller annat hållbart material, sugrör i metall, bivaxfilm (som ersättare till plastfolie) och menskoppar. Våra naturkosmetiska produkter innehåller inga skadliga mikroplaster.

Vägkost för ett gott liv

Vägkost för ett gott liv

Vi känner till våra produkters bakgrunder och för ett nära samarbete med småföretagen som tillverkar och importerar produkterna. Vi tror på att om vi jobbar tillsammans kan vi bidra till en bättre värld, en produkt i taget.

Ruohonjuuris och Happy Food Stores upphandlingar görs av ett sakkunnigt team. En transparent verksamhet, sakliga leverantörskrav och realtidsuppföljning är viktiga verktyg för att motverka korruption.

Att nästan alla våra produkter är certifierade (ekologiska, naturkosmetika, Fair Trade) motverkar också korruption och missbruk på produktionsnivån.

Ruohonjuuri och Happy Food Store samarbetar och stödjer små grossister. Verksamhetsmodellen vid val av samarbetspartners bygger på en ömsesidig relation och rent spel.

Alla produkter i vårt sortiment har handplockats med hänsyn till att de följer företagets värderingar. Vi väljer produkter som stödjer våra värderingar och som uppfyller våra kunders önskemål och behov. 

Vi betalar skatter rättvist

Ruohonjuuri är det första finska företaget som tilldelades Fair Tax Paid-certifikatet, en ny standard som bevisar att företaget betalar och rapporterar sina skatter ansvarsfullt.

Ruohonjuuri betalar skatter rättvist