KÄÄPÄ Mushrooms – välmående från svampar

Funktionella svampar kan ge dig en mängd hälsofördelar. Men hur känner du igen en svampprodukt av hög kvalitet? Läs denna artikel för tips och råd!

Fem KÄÄPÄ Mushrooms flaskor och en skog i bakgrunden

Hälsosamma svampar är en av de hetaste och snabbast växande produktkategorierna inom kosttillskottsbranschen, och trenden kallas för "Shroom boom". Bland de mest sålda växtbaserade produkterna i USA tog svamparna fjärde plats som kategori 2020, och allt fler svampprodukter kommer ständigt in på marknaden. Svamparna är en inspirationskälla till de viktigaste aktuella hälsoteman, såsom sömn, energi, immunförsvar och fokus.

Valet av en svampprodukt bör baseras på dess kvalitet, svampens ursprung och produktionsmetod. Det finns också produkter på marknaden som marknadsförs som svampprodukter, men de innehåller huvudsakligen mycel och fyllmedel eller råvaror av dålig kvalitet. Eric Puro, vd för KÄÄPÄ Biotech, tillverkaren bakom KÄÄPÄ Mushrooms-produkterna, berättar nu hur du känner igen en bra svampprodukt.

Finska kvalitetssvampar

KÄÄPÄ Biotech har som mål att förändra svampindustrin mot mer ansvarsfulla, hållbara, transparenta och tillförlitliga metoder och naturligtvis att producera produkter av högsta kvalitet på marknaden. KÄÄPÄ Biotech vann våren 2021 branschens prestigefyllda NutraIngredients Awards start-up-pris för sitt innovativa produktsortiment, sina ansvarsfulla värderingar och transparenta metoder.

KÄÄPÄ Mushrooms-produktsortimentet omfattar sprängticka (Inonotus obliquus), lackticka (Ganoderma lucidum), shiitake (Lentinula edodes), igelkottstaggsvamp (Hericium erinaceus) och korallticka (Grifola frondosa). KÄÄPÄ vill öka medvetenheten om de nyttiga ämnena i svampar och deras effekter på människors välbefinnande.

Med undantag för sprängticka odlas svamparna i södra Finland. Sprängticka som växer vilt i naturen skördas i Lappland.

 

Den senaste tekniken i produktutvecklingen

KÄÄPÄ Biotech är det första företaget inom svampindustrin som använder ultraljudsbaserad teknik (UAE) för extrahering av svamp. Den används för att bryta ner svampcellernas kitinväggar för att extrahera de aktiva ämnena till en biotillgänglig form.

- Vi har optimerat våra utvinningsmetoder för att utveckla branschledande svampprodukter. Våra produkter är resultatet av många års forskning och utveckling. Våra extrakt innehåller höga koncentrationer av föreningar och ett brett utbud av olika aktiva ämnen, berättar Eric Puro.

Vad används KÄÄPÄ Mushrooms-produkterna till?

STYRKA  Sprängticka, alltså chaga, är en av de starkaste svamparna i Norden. Den har en lång tradition inom folkmedicinen på grund av sin höga antioxidanthalt och används bland annat för att bekämpa kalla årstidens utmaningar. Studier har visat att ju längre norrut växten odlas, desto högre är koncentrationen av betaglukan. Därför samlar KÄÄPÄ Health in vild chaga från den rena naturen i finska Lappland.

STÖD FÖR IMMUNFÖRSVAR  Lackticka, eller reishi, kan användas som stöd för lugn och balans. I Kina har denna svamp använts i hundratals år, särskilt på kvällen innan man lägger sig.

KULINARISK ÖRT  Shiitake är mest känd för sina kulinariska egenskaper, men det är också en fantastisk örtsvamp. Shiitake är idealisk för att stödja immuniteten och för användning under den kalla årstiden. KÄÄPÄ Health odlar shiitake inomhus i ett odlingssubstrat av finsk FSC- eller PEFC-certifierad björk som efterliknar de mest optimala naturliga växtförhållandena för shiitake för örtbruk.

FOKUS igelkottstaggsvamp, alltså lion´s mane har blivit mycket populärt, särskilt bland dem som uppskattar fokus och skärpa. Många människor har funnit den effektiv när de till exempel studerar inför inträdesprov eller utför uppgifter som utmanar hjärnan. Igelkottstaggsvamp är för närvarande en av de mest sålda örtsvamparna i världen, och många vetenskapliga artiklar om dess fördelar har publicerats under de senaste åren.

FUNKTIONELL MATSVAMP – Korallticka är både en läcker matsvamp och en effektiv funktionell svamp. Den innehåller höga halter av glutation, en av de antioxidanter som är viktiga för vår kropp. På många språk kallas den för maitake efter det japanska namnet. Mai betyder svamp på japanska och take betyder dans. Enligt berättelsen brukade japanerna dansa när de hittade värdefull korallticka i naturen. I Asien har korallticka använts för att stödja hälsan under den kalla årstiden i hundratals år. Dessutom är maitake en av de mest studerade medicinska svamparna

Alla svampextrakt från KÄÄPÄ Health är rika på betaglukan, en förening som liknar betaglukan som finns i havre. Betaglukan från havre har studerats mycket och dess hälsofördelar är allmänt kända. Svampen innehåller Beta-1,3/1,6-glukan som studeras också allt mer, och mer information om dess effekter kommer säkert att finnas tillgänglig för produktutveckling i framtiden.

 

Svampar som en del av den dagliga rutinen

Eric Puro använder aktivt svampar i sitt eget liv och delar gärna med sig av deras fantastiska egenskaper till alla som är intresserade av svampar.

- Morgonen är den viktigaste tiden på dagen och den bestämmer ofta stämningen för hela dagen. Sprängticka är perfekt vid frukost för att mjuka upp kaffet och skapa balans. Jag använder igelkottstaggsvamp strax före ett viktigt uppträdande, ett möte eller en annan situation som kräver koncentration. Under den kalla årstiden använder jag shiitake som ett immunförsvarsstöd vid behov. Shiitake är en adaptogen svamp med en lång tradition som orientalisk hälsostöd. Ett hektiskt liv kräver ibland hjälp för att lugna ner sig på kvällarna. Då blandar jag sedan lackticka med varm choklad eller te och dricker det några timmar före läggdags, berättar Eric Puro.

Hur känner du igen en svampprodukt av hög kvalitet?

  1. Produkten framställs av svampens fruktkroppar

Äkta svampprodukter tillverkas av svampens fruktkroppar  (mushroom fruiting bodies), alltså de ovanjordiska delarna av svamparna som är rika på de aktiva föreningar som finns i svampar. På marknaden finns det dock även mycelbaserade produkter (myceliated grains) som huvudsakligen innehåller stärkelse och endast små mängder aktiva ämnen.

  1. Extrahering säkerställer absorptionen av aktiva föreningar

KÄÄPÄ Biotech använder en branschledande ultraljudsassisterad extraheringsmetod (UAE) som bryter sönder svampcellernas hårda kitinskal och frigör de aktiva föreningarna för användning i människokroppen. Utan extraktionsprocessen kan många av svampens föreningar inte utnyttjas i matsmältningskanalen.

  1. Svampar som växer i Finland är bland de renaste i världen

Finland har den renaste luften och det renaste vattnet i världen samt den största arealen ekologiskt certifierad skog i världen. Svamparna som används som råvara för KÄÄPÄ Health-produkterna odlas i Finland i ett odlingssubstrat av finsk björk. Svamparna är av ekologisk kvalitet och odlas i rena inomhusförhållanden som efterliknar de mest optimala naturliga förhållandena för tillväxten av medicinska svampar, utan skadliga kemikalier eller gödningsmedel.

 

Författare: Marianne Kiviluoma

Bilder: KÄÄPÄ Biotech

Kolla in alla KÄÄPÄ Mushrooms svampprodukter i vår webbutik >


Godkända hälsopåståenden / EFSA:
M-2008-1061 4112 - Reishi mushrooms (Ganoderma lucidum) and extracts - Immune support
M-2008-1061 4406 - Ganoderma lucidum-Mashroom-Reishi mushroom - Blood Cholesterol
M-2008-1061 4408 - Ganoderma lucidum-herb-Ganodermataceae-Reishi-Ganoderma - Circulatory Health