Ruohonjuuri Stipendier och Ruohonjuuri Pris

Ruohonjuuri Fond delar ut ett pris varje år, samt flera stipendier, för utvecklings- och forskningsprojekt, innovationer och aktiviteter som främjar en klok användning av energi och råvaror, utveckling av ett samhälle i balans med naturen och en rättvis användning av jordens naturresurser.

Ruohonjuuri Priset och Stipendier är minst 1 000 och högst 5 000 euro. Mottagare av priset eller stipendier kan vara individer, samhällen, arbetsgrupper eller medborgerliga rörelser. Du kan antingen presentera ett pris eller ansöka stipendier för samma projekt eller mottagare.

År 2021 kommer priset och stipendier, att fokusera på aktiviteter som förhindrar förlusten av natur och främjar bevarande av biologisk mångfald och / eller en koldioxidneutral framtid.

Nu behövs åtgärder för att förhindra förlust av naturen!

I år kommer Ruohonjuuri Pris och Stipendier att stödja aktiviteter som bekämpar förlusten av natur genom att främja bevarande av biologisk mångfald och / eller skapa en koldioxidneutral framtid. Att bevara den biologiska mångfalden är ett av mänsklighetens öden - och nu krävs verkligen åtgärder för, att skydda den biologiska mångfalden!

Ruohonjuuri Fonden delar ut ett pris varje år, liksom flera stipendier, för utvecklings- och forskningsprojekt, innovationer och aktiviteter som främjar en klok användning av energi och råvaror, utvecklingen av ett samhälle i balans med naturen och en rättvis användning av jordens naturresurser. Ruohonjuuri Priset och Stipendier är minst 1 000 och högst 5 000 euro. Mottagare av priset eller stipendier kan vara individer, samhällen, arbetsgrupper eller medborgerliga rörelser. Du kan antingen föreslå ett pris eller ansöka stipendier för samma projekt eller mottagare. Ruohonjuuri pris kan lämnas in och stipendier kan ansökas med hjälp av formuläret nedan.

Inlämningar och ansökningar riktas till Ruohonjuuri Oy: s styrelse och tas emot på Ruohonjuuri Oy's kontor senast 7.9 2021 kl 19.00 på adressen: Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors eller via e-post: hallinto@ruohonjuuri. fi. För ytterligare information, kontakta Päivi Paltola, VD och koncernchef, tfn +358 40 7688 704 och Tuulikki Markkula, styrelseordförande, tfn +358 40 5165 641.

Ansökningsperioden för pris och stipendier 2021 slutar den 7 september och delas ut den 14.10.

 Mottagare från tidigare års Ruohonjuuri Pris och Stipendier