Värderingar

Happy Food Stores Värderingar

Vår vision, mission och handlingssätt är våra viktigaste riktlinjer. De styr varje arbetsdag. Vår vision och vår mission lever i arbetsgemenskapen. Vi stadgar ytterligare vår redan starka och meningsfulla företagskultur och uppnår de saker vi strävar efter.

Vår mission: Glädje och livskraft

Mission betyder meningen och uppgiften i vår existens. Vårt uppdrag är kristalliserat i orden Glädje och Livskraft. Vitalitet och glädje återspeglas i alla våra aktiviteter. Vi vill hämta glädje och livskraft till livet genom våra tjänster och produkter. Vi vill främja en ekologisk och naturrespekterande värld såväl, som en välmående, vital och strålande människa.

Livskraft i Happy Food Stores alla aktiviteter:

  • Affären
  • Visualitet
  • Produkter
  • Personal
  • Entusiasm för kundservice

Livskraft och entusiasm i kundservicen betyder aktuell, kreativ - dessutom ett överraskande perspektiv på kundmöten och vid kundproblem, att lösa såväl som hjältemod i ögonblicket och fånga situationen.

VISION: En Djärv pionjär

Vår vision är, att vara en djärv pionjär. Egentligen är vi redan det.

Happy Food Store/Ruohonjuuri är en pionjär inom sitt område och som en pionjär skapar vi nya konsumtionsvanor och trender. Happy Food Store/Ruohonjuuri uppfinner något nytt och skapar nya initiativ.

Vi är en djärv pionjär eftersom vi ständigt förändras och förnyar oss och vi vill lära oss något nytt! Som pionjär övervakar vi ständigt konkurrens- och marknadssituationen i branschen och vi reagerar snabbt. För att förverkliga vår vision behöver vi allas rikedom av idéer. Djärv pionjär är tydligt i varje kundsituation.

Happy Food Stores strategiska värderingar och löften

Happy Food Stores värderingar förverkligas i det dagliga arbetet - i liten skala och i stora beslut. Kärnan i alla strategiska aktiviteter är tydliga värderingar, värme, mänsklighet, kultur och själ.

Målet med Happy Food Store/Ruohonjuuri är, att göra världen till en bättre plats tillsammans med våra kunder och partners. Vi garanterar; ett starkt varumärke, stärker emotionellt engagemang och betonar relevans och gemenskap för våra partners, kunder och anställda. Vardagligt arbete tillsammans leder till det önskade målet.

All Happy Food Stores verksamhet startar från kunden och därför hanteras verksamheten från kundupplevelsen. På Happy Food Store/Ruohonjuuri värdesätter vi mångfald och accepterar kunder och personal.

Positivitet vid Happy Food Store är attityd och "spelets anda": sättet att göra affärer. En god känsla vårdas, delas och stärks. Positivitet är ett perspektiv i allt man gör: Saker tas alltid hand om genom glädje och positivitet! Positivitet innebär tacksamhet och glädje över framgång - att märka det goda i det dagliga arbetet.

På Happy Food Store/Ruohonjuuri är människa-orientering ett grundvärde. Människa-orientering går som en röd tråd genom hela kedjan, från produkt-tillverkare, importörer till säljaren och kunden.

Den jublande glädjen och livskraften vid Happy Food Store gör världen gott. Happy Food Store/Ruohonjuuri inbjuder till positiv förändring genom, att öka glädje och livskraft i människors liv. Samtidigt förändrar vi världen till det bättre tillsammans med kunderna (”dubbel-transformativitet”).

Jämställdhet och godkännande är kännetecknen för handlingar - önskan att skapa ett mänskligt avtryck tonat med en viss grovhet. Vi vill också vårda dessa saker med kärlek.

Ansvar är Happy Food Stores/Ruohonjuuris omfattande sätt att fungera. Vi har ett ansvar för planeten och för framtiden. Happy Food Store/Ruohonjuuri återspeglar ansvar till exempel i produktval och produktsortiment, i bemötande av människor och tillverkare, odlare, producerare, som ett exempel för andra företag - och de facto, att välgörenhet och saker görs, som en integrerad del av aktiviteterna - tillsammans och i samarbete. Ansvar manifesterar sig som öppenhet i all verksamhet och planering.

Ekologi är ett absolut värde för Happy Food Store/Ruohonjuuri. Ekologi återspeglas i produktmaterialval, naturligtvis i Happy Food Stores/Ruohonjuuris interna verksamhet och i en mängd olika affärsområden. Resursvisdom och respektfull användning av naturresurser är naturligtvis hörnstenar i vår verksamhet. 2020 har Happy Food Store/Ruohonjuuri överkompenserat koldioxidavtrycket för sina egna utsläpp, för de närmaste tio åren, dvs. fram till 2030.

Happy Food Store/Ruohonjuuri har en stark experimentell kultur. Vi känner efter dofter av nya vindar, vi följer världen, vi är smidiga i alla våra aktiviteter och utvecklar alla aktiviteter. Innovation är tydligt i vår dagliga verksamhet: produktval, marknadsföringsspråk, butiksspecifik utveckling, verksamhet och evenemang.

Världen kan vara stolt över Happy Food Stores/Ruohonjuuris affärsverksamhet