Kolneutralitet: Pukka planterar en miljon träd tillsammans med “Träsystrar”

När världen går från att konsumera till att preservera, då har vi gjort stora framsteg.

Pukka planterar träd med treesisters | Happy Food Store Sverige

Eftersom världen är värd att rädda gör den berömda tetillverkaren Pukka samarbete med Tree Sisters -välgörenhetsorganisation som planterar träd. Målet är att plantera sammanlagt en miljon träd.

Hittills har de planterat 700 000 träd världen över och vid slutet av 2021 kommer de att nå målet på en miljon träd. 

Återplantering av skog är ett av de bästa sätten att bekämpa klimatförändringen. TreeSisters -organisationen (“Träsystrar”) planterar idag över två miljoner träd årligen i nio olika ekosystem. Med hjälp av Pukkas donationer planteras det träd speciellt på Madagask och i Nepal där det finns tropisk skogsvegetation. I dessa områden stödjer skogsplanteringen effektivt jordens naturliga kylningssystem, då träden växer snabbare och binder mer koldioxid där.

 

Pukka blogg | Happy Food Store Sverige

 

Genom att köpa Pukka hjälper du att återbeskoga världen

Pukka började samarbeta med träsystrarna 2017 genom att donera pengar för att plantera träd istället för att skicka julkort. Detta enskilda samarbetsprojekt utvecklades med tiden till ett meningsfullt och långvarigt partnerskap som har ett gemensamt mål att rädda vår planet. 

Genom att skydda skogar och plantera träd hjälper man även många utrotningshotade arter (som lemurer, havsörnar och jaguarer). Samtidigt som man skyddar de unika livsmiljöerna stödjer man även lokalsamhällen i de fattigaste länderna. Det stärker speciellt kvinnors egenmakt i de olika världsdelarna när de får långvariga jobb som betalar för utbildningen av deras barn. TreeSisters bidrar till hållbart välmående och garanterar att skogarna skyddas istället för att förstöra dem.

Pukka blogg | Happy Food Store Sverige

TreeSisters stärker kvinnors egenmakt på ett unikt sätt

TreeSisters mål är att ge det globala nätverket av individer och företag en möjlighet att förändra världen med hjälp av att återplantera tropiska skogar. Hittills har organisationen betalat för planeringen av över 15 miljoner träd i Indien, Kenya, Madagaskar, Brasilien, Moçambique, Papua Barat, Borneo, Kamerun och Nepal.

Det unika med TreeSisters är hur de efterlyser kvinnornas medfödda ledaregenskap som ofta är undervärderad, nämligen förmågan att känna starkt och djupt.

“När vi känner oss som en del av naturen kommer vi i kontakt med vår egen kropp och cyklisk visdom  – då kan vi anpassa våra värderingar och vardagliga val för att skydda, betjäna och skapa liv.

Ledarskapsstil som kommer från hjärtat kallar TreeSisters för “feministiskt och naturbaserat ledarskap”. Även om TreeSisters verksamhet fokuserar på kvinnor välkomnar de även män med i verksamheten. TreeSisters yttersta mål är att normalisera tanken om att ge tillbaka till naturen istället för att bara ta ifrån den.