Små handlingar är nu stora!

Har du en granne som behöver hjälp eller behöver du själv hjälp under dessa utmanande tider? Ta och skriv ut då en av våra lappar, och häng upp den på din ytterdörr eller släng in en i grannens postlåda.
Små handlingar är nu stora!

Tillsammans tar vi oss igenom detta! Om du kan hjälpa din granne eller behöver själv hjälp, spara då en av blanketterna nedan och printa ut.

John Donne har i tiderna skrivit: “Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela.” Nu gäller det för oss alla att ta hänsyn till varandra.

Låt oss stötta och ta så bra hand om varandra som vi kan.  Även om vi befinner oss nu i svåra tider så kan vi med gemensamma ansträngningar ta oss igenom detta!

Välj den lapp som är mest relevant för dig, spara bilden på din dator, skriv ut den och sätt upp den på dörren eller lämna den i grannens postlåda. 

Tillsammans tar vi oss igenom detta!

hjälp grannen

 

behöver hjälp corona