Happy Food Stores blogg

Björk är ett vanligt träd i Norden, men vi tänker kanske inte så ofta på vad det används för. Det finns flera olika björkarter, såsom glasbjörk (Betula pubescens) och vårtbjörk (Betula pendula), varav den sistnämnda även kallas hängbjörk på grund av sina hängande kvistar.

Björk har länge använts för olika ändamål, t.ex. björksav och -löv i drycker och mat. Björksav har använts i århundraden för att bland annat lindra vårtrötthet och ledbesvär. Även kosmetikaindustrin har börjat intressera sig för björk och dess potential.

Läs mer
Valda tags:

hudvård

Radera tags!