Vi fyller 40 år!

I år fyller vi 40 år. Även om den exakta födelsedagen inte infaller förrän den 14 oktober 2022, kommer vi att fira under hela året. Men varför i all världen grundades företaget överhuvudtaget?

Ruohonjuuri

När Ruohonjuuri grundades i Finland 1982 var företagets vägledande princip följande: "Ruohonjuuri bygger på principerna för hållbar utveckling, enligt vilka vi inte har rätt att förneka framtida generationer möjligheten att göra det som vi har rätt och möjlighet att göra i dag". Fyrtio år senare, när klimatförändring och natuförlust går framåt i en rasande takt, är denna grundtanke mer relevant än någonsin.

Vårt uppdrag är att verkligen förändra världen till det bättre tillsammans med våra kunder och andra partners.

Vi är en kraft för förändring

Det är uppenbart att vi inte kommer att komma särskilt långt med dagens situation, utan vi måste förändra världen - och att förändra världen börjar med att förändra oss själva. När det går bra för dig har du energi att uppmuntra andra i deras strävan efter att göra bättre.

Världen handlar inte bara om dig och mig, utan om oss, plus flodpärlmusslan, berganden och alla andra levande varelser. Vi människor är kolatomer i livets kretslopp. Vi är en del av naturen och beroende av resten av naturen och av varandra. Klimatkrisen och naturförlusten är en realitet och det är verkligen dags att kavla upp ärmarna och sätta igång!

Även om vårt individuella bidrag till världen är begränsat kan var och en av oss göra skillnad. Faktum är att varje ord och varje handling som vi gör påverkar världen på ett litet sätt. Var och en av oss har både makt och ansvar - och tillsammans är vi starkare. Faktum är att vi alla sitter i samma båt.

Vi vill bygga en bättre värld med hjälp av våra produkter som stöder välbefinnande. Med hjälp av medkänsla, vänlighet och barmhärtighet kommer vi längre än med att bita ihop tänderna. Även om våra ambitioner är stora är små steg i rätt riktning en anledning att fira. Under vår resa för att förändra världen är glädje, passion, ljus och livskraft värda att värna om.

Vi bjuder in inte bara våra kunder, utan även våra partners och andra företag att delta i förändringen. Vi står på de små företagens sida och hjälper de stora att göra det bättre. Därför är vi också engagerade i gemenskapen Planet Company, där företag delar med sig av sina goda gärningar och uppmuntrar andra att vidta konkreta åtgärder. Många bäckar små bildar en stor å!

Ingenting riktigt betydelsefullt är någonsin lätt att uppnå. När det gäller att förändra världen till det bättre är det uppenbart att det ibland finns hinder på vägen - men riktningen är tydlig: fortsätt framåt!