Candid

Candid

Candid
Candid Goods köper endast Specialty cacao, som produceras i en miljö med biologisk mångfald tillsammans med en rad andra jordbruksprodukter. Candid Goods fokuserar på att endast köpa råvaror vars ursprung kan spåras och som produceras ekologiskt, med respekt för jord, vatten, klimat och människor.

Det finns tyvärr inga produkter i denna produktserie