Dhaka Handicrafts

Dhaka Handicrafts är en ideell organisation i Bangladesh som syftar till att hjälpa hantverkare på landsbygden och deras familjer att bli självförsörjande. Syftet är också att främja och lyfta fram traditionellt hantverk och skydda dess traditioner.