Ecolomega

Ecolomega

Ecolomega
Ecolomega, som har fått berömmelse och ära inom kaffehandeln, är en minut-färsk fiskolja som marknadsförs som superfood-kvalitet. Att konsumera den är ett enkelt sätt att få in alla fiskens goda egenskaper i kroppen. Ecolomega fiskolja är tillverkad av superfärsk fisk - utan att något utelämnats eller lagts till. Testa och bli glad - du kommer garanterat att smaka kvaliteten! (Och ja, den här fiskoljan smakar också bra på grund av sin färskhet och höga kvalitet!) Ecolomega tillverkas av naturlig och oraffinerad olja från fisk som odlas i Danmark och som utvinns i vår egen produktionsanläggning. Gårdarna är avskilda från naturområden och vattendrag. Inga föroreningar släpps ut i miljön eller förorenar de kommunala avloppssystemen, eftersom vattnet från gårdarna är grundvatten som renas, oxideras och återvinns internt genom ett biologiskt system. Ecolomega var den första fiskodlingen i världen som fick ASC-certifiering. Avståndet mellan odlingsdammarna och produktionsanläggningen är cirka 50 km. Ecolomega äger alla odlingar som fisken kommer från, så företaget kan kontrollera hela produktionsprocessen från början till slut.