Produkter med EU:s ekomärke
0 produkter

EU:s ekomärke skapades år 1992 för att minska de negativa effekterna av konsumtion och produktion på miljö, hälsa, klimat och naturresurser. EU:s ekomärke kan tilldelas en produkt som uppfyller strikta miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav under hela sin livscykel. Kravet har medvetet ställts så högt att högst 10–20 % av produkterna inom produktgruppen kan få EU:s ekomärke. 

Förutom i EU-länder används EU:s ekomärke även på Island samt i Liechtenstein, Norge och Schweiz. I Finland hanteras etiketten av Ympäristömerkintä Suomi Oy.

Källa:  Ympäristömerkintä Suomi Oy


Det finns tyvärr inga produkter i denna produktserie