Produkter med EU:s ekomärke
0 produkter

EU:s ekomärke får endast användas på produkter som uppfyller strikta villkor för produktion, bearbetning, transport och lagring. Minst 95 % av ingredienserna i produkten måste vara ekologiskt producerade och de återstående 5 % är föremål för strikta villkor. Det är inte möjligt att använda ekologiskt producerade och på annat sätt producerade former av samma ingrediens i produkten samtidigt. 

Vid sidan av EU:s ekomärke måste kontrollorganets identifikationsnummer och produktionsplatsen för råvarorna av jordbruksursprung anges.

Källa:  Europeiska kommissionens webbplats


Det finns tyvärr inga produkter i denna produktserie