Gott från Finland-märket
0 produkter

Gott från Finland-märket är ett ursprungsmärke för finsk förpackad mat.  Gott från Finland-märket anger produktens höga finska råvaruinnehåll och finska arbete. Gott från Finland-märket övervakas genom kontinuerlig produktövervakning och företagsinspektioner. Gott från Finland-märket ägs av Föreningen Matinformation rf.

Kriterier för Gott från Finland-märket:

  • om förpackningen endast innehåller en typ av råvara måste den vara 100 % finsk.
  • slutprodukten ska tillverkas och förpackas i Finland
  • i en produkt med flera finska råvaror är 75–100 % den faktiska graden av domesticering är i genomsnitt 95 % av produktmängden)
  • kött, fisk, ägg och mjölk som sådana och som en del av andra livsmedel är alltid 100 % finska

Källa: Föreningen Matinformation rf


Det finns tyvärr inga produkter i denna produktserie