ICEA-certifierade produkter

ICEA-certifiering garanterar att produkten är etiskt godtagbar och miljövänlig.  ICEA-certifieringssystemet strävar efter en hållbar ekonomi, vars livsstilar förutsätter ansvar. ICEA-certifiering garanterar omsorg om miljön, hälsofrämjande produkter för konsumenter och rättvisa för arbetstagare vid produktionen av produkter. Kärnan i ICEA: s certifieringssystem är ekologiskt jordbruk, som anses spela en nyckelroll för att hantera klimatkrisen och hungersnöd.

Källa: ICEA