Impolan Kasvitila

Impolan Kasvitila

Impolan Kasvitila
Impolan Kasvitila bedriver verksamhet i byn Kämmäkkä i Sastamala, Finland. Gården har varit i samma familjs ägo sedan slutet av 1800-talet och den nuvarande ägaren Kaarlo Impola är den fjärde ägaren. Gården ligger i ett lugnt landsbygdsområde, långt från större trafik- eller industricentra. Impola specialiserar sig på hampa- och havreprodukter.