Infinita

Infinita

Infinita
Infinita Oy är ett finskt familjeföretag som har varit verksamt sedan 2004. Företaget importerar wellness och lifestyle produkter från hela världen, direkt från noga utvalda tillverkare.