Kipukoukku

Kipukoukku

Kipukoukku
År 2000 kom Jukka Heininen på idén om ett hjälpmedel som kunde nå bakom ryggen, en smärtkrok. Idén till smärtkroken kom från Heininens massagekunder som bodde ensamma och önskade att alla skulle kunna behandla sin smärta hemma.