Maharishi Ayurveda

Maharishi Ayurveda

Maharishi Ayurveda
På sanskrit betyder "Ayur" liv och "Veda" kunskap eller vetenskap. Ayurveda kan därför översättas som kunskapen (eller vetenskapen) om livet. Denna medicin bygger på en djup och holistisk förståelse av naturlagarna, som inte bara gäller för våra kroppar utan även för vår miljö och den värld där vi befinner oss och interagerar. Ayurveda kan därför sägas vara både tidlös och gränslös.