Nordic For You

Insamlade från naturen, halvodlade och helt odlade vilda örter och naturliga växter från Finland.
  • Insamling innebär att växterna är insamlade från sina naturliga växtplatser. Vissa av platserna är återkommande, andra ändras beroende på vilket skogsbruk som har bedrivits i insamlingsområdet.
  • Halvodling innebär att växternas växtförhållanden förbättras genom gallring, slåtter och förbättrad vattenhantering. En del av Nordic For You-gårdens areal är avsedd för halvodling och utveckling av dess metoder.
  • Odling är huvudsakligen processen att sätta naturligt förökningsmaterial i rader. Detta görs för växter det finns ett större behov av. Det går snabbare att samla in växterna och leverera dem för vidare bearbetning. All odling sker enligt ekologiska villkor.