Nyckelflaggsprodukter
0 produkter

Nyckelflaggan delas ut av Förbundet för Finländskt Arbete. Nyckelflaggan är en garanti för att produkten har tillverkats i Finland eller att tjänsten har producerats i Finland. 

Att välja en inhemsk produkt och tjänst är ett etiskt, ekologiskt och ansvarsfullt val. Genom att köpa en inhemsk produkt stöder du finskt arbete och spårbarheten av produkten och transparensen i produktionskedjan är god. 

Källa: Förbundet för Finländskt Arbete 


Det finns tyvärr inga produkter i denna produktserie