Produkter från Vegetarian Society-varumärket
15 produkter

Vegetarian Societys resa började redan år 1889 vid FN.  Det finns två Vegetarian Society-varumärken: Vegetariska varumärket och Veganvarumärket. Dessa varumärken kan tilldelas mat, kosmetika och skönhetsprodukter, hushålls- och rengöringsprodukter, babyförnödenheter och sällskapsdjur.

Vegetarian Society Vegetarian-varumärkets kriterier:

  • produkten innehåller inga ingredienser från slakt
  • endast ägg från frigående höns får användas i produkterna
  • korskontaminering får inte förekomma under produktionen
  • produkter får inte innehålla genmodifierade ingredienser (GMO-fria)
  • inga djurförsök har utförts eller beställts vid produktionen av produkten

Vegetarian Society Vegan-varumärkets kriterier:

  • produkten får inte innehålla ingredienser av animaliskt ursprung
  • korskontaminering får inte förekomma under produktionen
  • produkter får inte innehålla genmodifierade ingredienser (GMO-fria)
  • inga djurförsök har utförts eller beställts vid produktionen av produkten

 Källa:  Vegetarian Society