Vegetology

Vegetology

Vegetology
Företaget kombinerar en stark vetenskaplig bakgrund med naturliga möjligheter. Målet är att kunna erbjuda möjligast kvalitativa och näringsmässigt smarta lösningar på ett hållbart sätt. Produkterna är certifierade med Vegan och Vegetarian Society-certifikaten.