Vilda produkter
5 produkter

Vilda naturliga växter kan mycket väl vara näringsrikare än odlade, då växter som är naturligt utsatta för svåra förhållanden har utvecklat kraftiga superkrafter, varav några kan saknas i odlade varianter på grund av den mindre krävande tillväxtmiljön. Happy Food Stores vitaliserande vilda produkter omfattar till exempel många örter.