Happy Food Stores Anda

Happy Food Store är redan där, dit världen går

På den här sidan hittar du information om Happy Food Store som ett företag, med dess kulturer och värderingar.

När Happy Food Store växer och utvecklas värdesätter vi grunderna; gemenskapen, smidighet och människa-orientering. Ansvar, ekologi, människa-orientering, positivitet och innovation finns här hos oss i varendaste arbetsdag. Dessa är Happy Food Stores värderingar och hörnstenar i alla våra aktiviteter. Ta en närmare titt på Ruohonjuuri Oy och våran företagskultur.

Rubrikerna på denna sida är: värderingar, ansvar, vision, jämlikhet, vår historia samt information för investerare och olika former av vår verksamhet.

Världen förändras och tillsammans kan vi förändra den.

Happy Food Store tar ställning för en bättre värld - både i ord och handlingar. Happy Food Stores vision: en Djärv pionjär betyder både moralisk mod och förmågan, att ständigt kunna förnya sig och utvecklas. 

Kärlek för kunder och produkter

Läs mer!

Ansvar

Läs mer!

Värderingar

Värderingar

Vårt företag

Läs mer

Investerare

För investerare

Tillväxt är utveckling

Vi lever, upplever och arbetar för en bättre värld genom glädje och en positiv attityd. Vårt uppdrag dvs. syftet med aktiviteten, är glädje och vitalitet. Det beskriver vår attityd, hur vi agerar och syftet med Happy Food Stores/Ruohonjuuris existens.

Genom att modigt arbeta för det bättre ökar vi glädjen och vitaliteten i våra kunders och resepartners liv. Vi har ett starkt, gemensamt mål med våra kunder och andra partners: att göra världen till en bättre plats - en eko-shopping åt gången.